Udbud #7 forår 2021

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. åbner udbud # 7 den 26. februar 2021. Udbuddet lukker den 12. marts 2021 kl. 12:00.

Udbuddet er # 7, og gælder for salg af kraftvarmekapacitet for kvartalsudbud i Q2, Q3 og Q4 kvartalerne 2020 samt Q1 2022. Udbuddet er af produktet ”Spot med loft” for kraftvarmeværker.

Udbuddene bliver gennemført af det rådgivende ingeniørfirma DFP. Udbuddene gennemføres på en digital platform. Dokumenter under udbuddene er tilgængelige her på siden.

Dansk Kraftvarme Kapacitet afholder ikke informationsmøde grundet Coronakrisen og det forhold at vilkår er uændret fra udbud # 6, og findes her på siden.