Udbud #4 for 2019-20 resultat

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har gennem det rådgivende firma DFP afholdt sit fjerde udbud af kraftvarmekapacitet i maj 2019 for kapacitet i Q3 og Q4 2019,  samt for Q1-Q4 i 2020. Udbuddet er foregået over en digital udbudsportal, og resultatet kan findes her på siden. Alle dokumenter fra udbuddet findes under fanebladet Udbud #4 2019-20.

Efter afslutningen af det fjerde udbud af kapacitet udarbejdes en rapport om forløbet. Bemærk dog at priser er fjernet fra rapporten af konkurrencehensyn.

DOWNLOAD DOKUMENTER