Kontakter

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har som grundlag for sine udbud af kraftvarmekapacitet sendt invitation til alle el-handlere og forbrugsbalanceansvarlige i Danmark. Der er anvendt lister på systemansvaret www.energinet.dk over markedsaktører og Energitilsynets liste over el-handlere på www.elpris.dk