Fuldmagter

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. anvender fuldmagter fra kraftvarmeværkerne som grundlag for udbud af kapacitet.

Fuldmagten giver mulighed for at byde ind på kvartaler og helår. Hvert udbud kræver nye fuldmagter, da fuldmagterne er tidsbegrænsede.

Det nyeste dokument til fuldmagt er kan downloades her på siden.