Udbud #1 for 2018

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har gennemført sit første udbud af kapacitet på vegne af kraftvarmeværker i efteråret 2017, med henblik på 2018. Udbuddet er blevet gennemført af ingeniørfirmaet DFP. Herunder link til dokumenter bag udbuddet.

Udbud af kapacitet for 2018 blev gennemført på en digital platform, som efter udbud er lukket ned. Som link er de dokumenter, som indgik på ubudsportalen i oktober til november 2017. Ved prækvalificeringen og selve udbuddet var der Q&A sessioner. Begge sessioner findes på link.