Udbud #1 for 2018 resultat

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har gennem det rådgivende firma DFP afholdt første udbud af kraftvarmekapacitet i efteråret 2017 for kapacitet i året 2018. Udbuddet er foregået over en særlig udbudsportal. Ved afslutningen af udbuddet vil resultatet være at finde her. Alle dokumenter fra udbuddet findes under faneblad Udbud 2018.

Efter afslutningen af det første udbud af kapacitet er der udarbejdet en rapport om forløbet. Rapporten findes i link. Bemærk dog at priser er fjernet fra rapporten af konkurrencehensyn.