Udbud #6 efterår 2020

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. åbner udbud #6 den 16. november 2020. Udbuddet lukker den 1. december 2020 kl. 12:00.

Udbuddet er sjette gang #6, og gælder for salg af kraftvarmekapacitet for kvartalsudbud i Q1, Q2, Q3 og Q4 kvartalerne 2020. Udbuddet er af produktet ”Spot med loft” for kraftvarmeværker.

Udbuddene bliver gennemført af det rådgivende ingeniørfirma DFP. Udbuddene gennemføres på en digital platform. Dokumenter under udbuddene vil også være tilgængelig her på siden.

Dansk Kraftvarme Kapacitet afholder informationsmøde den 9. november 2020. Informationsmødet afholdes som Webinar grundet Corona-krisen.