Udbud #2 for 2018-19 resultat

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har gennem det rådgivende firma DFP afholdt sit andet udbud af kraftvarmekapacitet i maj 2018 for kapacitet i Q3 og Q4 2018, for hele 2019 samt for Q1-Q4 i 2019. Udbuddet er foregået over en særlig udbudsportal. Ved afslutningen af udbuddet vil resultatet være at finde her. Alle dokumenter fra udbuddet findes under faneblad Udbud 2018-19.

Forbrugsbalanceansvarlige, der får accepteret deres bud inviteres til fælles dialogmøde den 11. juni kl. 14.00-16.00 i Fjernvarmens Hus i Kolding angående bl.a. garantistillelse og kontraktformat.

Efter afslutningen af det andet udbud af kapacitet udarbejdes en rapport om forløbet. Rapporten findes i link fra ultimo juni 2018. Bemærk dog at priser er fjernet fra rapporten af konkurrencehensyn.

Der bliver denne gang kun et dokument, da både DK1 og DK2 er samlet i et fælles dokument. Se vedhæftet.

Web-rapporten kommer først i slutningen af juni.