Værker

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. er et andelsselskab bestående af to A-andelshavere i form af brancheforeningerne Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dertil kommer B-andelshavere fra alle kraftvarmeværker og ejere af kraftvarmeværker, der med fuldmagt har tilsluttet sig selskabet, betalt andelsindskud og deltaget i udbud af el-kapacitet. Listen over B-andelshavere findes her.

DOWNLOAD DOKUMENTER