Myndigheder

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. samt de to stiftende brancheforeninger, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt begge de to foreningers medlemmer og andelshaverne i DKVK skal efterleve en række regler fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen til sikring af fair og rimelige konkurrencevilkår. Det betyder bl.a. at de priser, som opnås under DKVK udbud af kraftvarmekapacitet er fortrolige mellem de berørte parter, DKVK, kraftvarmeværket og dets PBA. Også kraftvarmeværkernes krav til rådighedsbetaling som oplyst i fuldmagter til DKVK er fortrolige.

Kulturen i fjernvarme- og kraftvarmesektoren er baseret på stor åbenhed og gensidig hjælp. Det skal ikke ændres, men der er en mindre begrænsning og det gælder priserne på rådighedsbetaling opnået gennem DKVK. Hvis priserne bliver kendt kan det påvirke prisdannelsen ved de fremtidige udbud til skade for konkurrencen.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har i to dokumenter beskrevet de nærmere forhold. Dokumenterne er i link.