Vedtægter

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. blev stiftet den 2. oktober 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Erhvervsstyrelsen stillede krav til justering af selskabets vedtægter som forudsætninger for at godkende selskabet. Det gjaldt bl.a. B-andelshaverne fra kraftvarmeværkernes position og indflydelse i selskabet som er blevet styrket. En ny stiftende generalforsamling fandt derefter sted den 9. november 2017. Alle dokumenter blev i den forbindelse opdateret med ny dato m.v.

Selskabet blev stiftet af repræsentanter fra Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker.