Selskabet

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. er etableret med godkendelse af Erhvervsstyrelsen. Kvittering for oprettelse er på link. Selskabets aktiviteter kræver registrering for tildeling af LEI-nummer efter EU-regler. Registreringen er sket gennem Bloomberg LEI og kvitteringen er på link. Den samlede beskrivelse af selskabets forhold fremgår af KYC dokument på link.

Selskabets handler skal rapporteres og registreres efter særlige EU-regler. Der vil være størst mulig transparens i henhold til REMTI-reglerne og efter dialog med Energitilsynet. Begrænsningen i åbenhed er Konkurrence- og forbrugerstyrelsens regler om effektiv konkurrence. Alle handler bliver rapporteret efter EMIR-forordning (EU 648/2012) og efterlever ESMA-reglerne. Kontrakten med FBA/Elhandler udarbejdes i henhold til FEMA-aftalen og ikke som en ISDA-kontrakt.