Bestyrelse

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a består af en bestyrelse på 5-7 personer.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker indstiller, som de stiftende foreninger, hver to personer til bestyrelsen. Kraftvarmeværker, der bliver andelshavere i selskabet vil ud af deres midte vælge det femte bestyrelsesmedlem på den årlige generalforsamling. Derudover kan bestyrelsen suppleres med op til to personer med særlig viden.

Formandsposten og direktørposten varetages på skift af de to stiftende foreninger, således den ene forening bestrider formandsposten og den anden forening direktørposten.

Bestyrelsen efter den stiftende generalforsamling 9. november 2017

Formand Per Sørensen
Udpeget af Dansk Fjernvarmes bestyrelse
Fra: Hjørring Varmeforsyning

Steen Juul Thomsen
Valgt efter indstilling fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Fra: Skive Fjernvarme

Tage Meltofte
Valgt efter indstilling fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Fra: Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Direktør Erik Nørregaard Hansen
Valgt efter indstilling fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Fra: Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Kim Behnke
Valgt efter indstilling fra Dansk Fjernvarme
Fra: Dansk Fjernvarme