Marked

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er et supplement til det eksisterende elmarked. I det vdhæftede notat er det muligt at læse om de forskellige dele og aktører på elmarkedet.

Danmark er opdelt i to synkrone prisområder, DK1 (Vest for Storebælt) og DK2 (Øst for Storebælt). Der handles på den fælles nordiske elbørs, Nord Pool Spot, med hjemsted i Oslo Norge.

Ansvarlig myndighed for elmarkedet er den statsejede systemansvarlige virksomhed Energinet, med hjemsted i Fredericia Danmark.

DOWNLOAD DOKUMENTER

Notat om elmarkedet
Elbørsen, Nord Pool Spot, link: http://www.nordpoolspot.com/
Systemansvaret, Energinet, link: https://energinet.dk/