Beskrivelse

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a har som opstart afholdt informationsmøder for kraftvarmeværker og for markedsaktørerne. Markedsaktørerne er elhandlere, produktionsbalanceansvarlige (PBA) og forbrugsbalanceansvarlige (FBA).