Udbud #3 for 2018-19 resultat

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har gennem det rådgivende firma DFP afholdt sit tredje udbud af kraftvarmekapacitet i august 2018 for kapacitet i Q4 2018, for hele 2019 samt for Q1-Q4 i 2019. Udbuddet er foregået over en digital udbudsportal. Ved afslutningen af udbuddet vil resultatet være at finde her på siden. Alle dokumenter fra udbuddet findes under fanebladet Udbud #3 2018-19.

Forbrugsbalanceansvarlige, der får accepteret deres bud inviteres til fælles dialogmøde den 10. september kl. 11.00-12.00 i Fjernvarmens Hus i Kolding angående bl.a. garantistillelse og kontraktformat.

Efter afslutningen af det tredje udbud af kapacitet udarbejdes en rapport om forløbet. Rapporten vil være at finde her på siden fra ultimo oktober. Bemærk dog at priser er fjernet fra rapporten af konkurrencehensyn.

DOWNLOAD DOKUMENTER