Generalforsamling 2021

Dansk Kraftvarmekapacitet afholder sin 2021 generalforsamling den 6. maj 2021 i Kolding. Selskabets bestyrelse har, som konsekvens af de fortsatte Corona-restriktioner, besluttet at udskyde generalforsamlingen til den 6. maj 2021 for at kunne gennemføre med fysisk fremmøde. Ved generalforsamlingen vil der dog fortsat blive mulighed for at deltage via Teams. Indkaldelse og materialer til generalforsamlingen udsendes i henhold til selskabets vedtægter den 6. april 2021.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. har afsluttet udbud # 7 forår 2021.

Tak til de 8 fjernvarmeselskaber, der havde givet fuldmagt på kapacitet til salg. Og tak til de 10 købere, der viste interesse for udbuddet. Resultatet blev salg til en køber, også tak for det.

Resultatet af udbud # 7 findes her

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er et nyt selskab til supplement for det eksisterende elmarked i Danmark.

Dansk Kraftvarme Kapacitet har til formål at drive virksomhed inden for handel med produkter inden for elmarkedet, herunder formidling af optioner og rådighedsbetaling for alle typer af kraftvarmeværker. Handlen begrænses til de to elsynkronområder DK1 og DK2 i Danmark, men kan være med udenlandske selskaber, der opererer i Danmark.

Selskabets forretningsmodel er at indgå aftaler med alle typer af kraftvarmeværker om, på deres vegne, at sælge deres rådighed til elmarkedet. Kraftvarmeværkerne modtager en rådighedsbetaling og forpligtes til at byde deres kapacitet ind i spotmarkedet. Elhandlere betaler selskabet for en given mængde kapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a driver en kapacitetscentral, som på den ene side råder over fuldmagt fra kraftvarmeværker om deres kapacitet (MW) og på den anden side sælger kapaciteten ved udbud til elhandlere via forbrugsbalanceansvarlige for rådighedsbetaling (DKK).

Dansk Kraftvarme Kapacitet er et andelsselskab stiftet af Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker med det formål at bidrage til at foreningernes medlemmer med kraftvarmekapacitet kan fastholde værkernes kapacitet i spotmarkedet for handel med el.

Den nye aktivitet er et supplement til de eksisterende elmarkeder og nuværende markedsaktører. Det sker både for at fastholde en indtjening til værkernes ejere; for at elhandlerne kan tilbyde elkunderne vigtige produkter som fastprisaftaler eller spot med loft lg have sikkerhed får at der er elkapacitet bag; og nok så vigtigt for at opretholde de kraftvarmeværker som det danske samfund har investeret i, hvorved de kan være til rådighed når det ikke blæser, når der ikke er sol eller når der er begrænsninger på elforbindelserne fra udlandet.