Selskabet har fået sine vedtægter justeret

DDansk Kraftvarmekapacitet har afholdt ordinær generalforsamling den 6. maj 2021 og ekstraordinær generalforsamling den 3. juni 2021. Bestyrelsens forslag til justering af vedtægterne blev godkendt enstemmigt ved begge generalforsamlinger. De justerede vedtægter kan læses her.

Dansk Kraftvarmekapacitet a.m.b.a. afholder næste udbud # 8 når markedssituationen er normaliseret. Den aktuelle situation med meget høje priser i Nord Pool Spotmarkedet giver ikke mulighed for at udbyde nye aftaler om produktet ”Spot med loft”.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er et nyt selskab til supplement for det eksisterende elmarked i Danmark.

Dansk Kraftvarme Kapacitet har til formål at drive virksomhed inden for handel med produkter inden for elmarkedet, herunder formidling af optioner og rådighedsbetaling for alle typer af kraftvarmeværker. Handlen begrænses til de to elsynkronområder DK1 og DK2 i Danmark, men kan være med udenlandske selskaber, der opererer i Danmark.

Selskabets forretningsmodel er at indgå aftaler med alle typer af kraftvarmeværker om, på deres vegne, at sælge deres rådighed til elmarkedet. Kraftvarmeværkerne modtager en rådighedsbetaling og forpligtes til at byde deres kapacitet ind i spotmarkedet. Elhandlere betaler selskabet for en given mængde kapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a driver en kapacitetscentral, som på den ene side råder over fuldmagt fra kraftvarmeværker om deres kapacitet (MW) og på den anden side sælger kapaciteten ved udbud til elhandlere via forbrugsbalanceansvarlige for rådighedsbetaling (DKK).

Dansk Kraftvarme Kapacitet er et andelsselskab stiftet af Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker med det formål at bidrage til at foreningernes medlemmer med kraftvarmekapacitet kan fastholde værkernes kapacitet i spotmarkedet for handel med el.

Den nye aktivitet er et supplement til de eksisterende elmarkeder og nuværende markedsaktører. Det sker både for at fastholde en indtjening til værkernes ejere; for at elhandlerne kan tilbyde elkunderne vigtige produkter som fastprisaftaler eller spot med loft lg have sikkerhed får at der er elkapacitet bag; og nok så vigtigt for at opretholde de kraftvarmeværker som det danske samfund har investeret i, hvorved de kan være til rådighed når det ikke blæser, når der ikke er sol eller når der er begrænsninger på elforbindelserne fra udlandet.